Badania do pracy
.................................................................................................................................................

Wykonujemy:
• Badania wstępne - podlegają pracownicy nowozatrudnieni i przenoszeni na inne stanowiska pracy
• Badania okresowe, którym podlegają pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy wydanych przez lekarza prowadzącego badania profilaktyczne.
• Badania kontrolne, którym podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni. Pacjent przychodzi z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego z odnotowaną informacją, , że „ leczenie zostało zakończone- zdrowy może pracować
• Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem do książeczek SANEPID)

Zapraszamy.