Nasza oferta
.................................................................................................................................................

- Badania wstępne, podlegają im pracownicy nowozatrudnieni i przenoszeni na inne stanowiska pracy
- Badania okresowe, którym podlegają pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy wydanych przez lekarza prowadzącego badania profilaktyczne.
- Badania kontrolne, którym podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni.
Pacjent przychodzi z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego z odnotowaną informacją, że „leczenie zostało zakończone - zdrowy może pracować"
- Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem do książeczek SANEPID)

Wykonujemy badania medycyny pracy dla:
- średnich i małych firm:
- praca w biurze
- praca na wysokości
- badania do pracy w gastronomii
- do pracy jako sprzedawcy
- przedstawiciel handlowy
- kierowca samochodu służbowego
- samochodu ciężarowego
- dla pracowników budowlanych,
- dla uczniów szkół i i studentów
- badania do prawa jazdy.
- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
- oferujemy pełen zakres świadczeń wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy
- organizujemy badania dla pracowników w ciągu jednego dnia.

Pracownik zgłasza się do badania z poprawnie wypełnionym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę (musi być pieczątka zakładu pracy i podpis pracownika wystawiającego dokument).

- Pracodawca w skierowaniu wpisuje zagrożenia wynikające ze specyfiki stanowiska.
- W załączeniu podajemy wzór skierowania (patrz załącznik).