Deklaracja zawarcia umowy na badania pracownicze
.................................................................................................................................................

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy jest badaniem obowiązkowym przed przystąpieniem do pracy. Pracownik jest badany pod kątem jego osobniczych, indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku i w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do zawarcia umowy z placówką medyczną która wykonuje badania profilaktyczne. Umowa taka powinna być
zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Proponujemy Państwu zawarcie umowy z nasza przychodnią na wykonywanie badań pracowniczych. Procedura może być przeprowadzona za pośrednictwem poczty e-mail.

Państwo przesyłacie na adres: spółka-lekarska@spółka-lekarska.pl :
- pełna nazwę firmy
- NIP
- Regon
- kontakt do osoby która prowadzi w Państwa firmie sprawy pracowników ( imię , nazwisko , telefon i e-mail) .

W poczcie powinna być zawarta informacja: „ jesteśmy zdecydowani na prowadzenie badań pracowniczych w Spółce Lekarskiej”.
Po uzyskaniu powyższej informacji przygotujemy dla Państwa wstępną umowę.