Nasi Pacjenci
.................................................................................................................................................

Wykonujemy badania medycyny pracy dla:
• średnich i małych firm:
• praca w biurze
• praca na wysokości
• badania do pracy w gastronomii
• do pracy jako sprzedawcy
• przedstawiciel handlowy
• kierowca samochodu służbowego
• samochodu ciężarowego
• dla pracowników budowlanych,
• dla uczniów szkół i i studentów
• badania do prawa jazdy.
• badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
• oferujemy pełen zakres świadczeń wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy
• organizujemy badania dla pracowników w ciągu jednego dnia.

Pracownik zgłasza się do badania z poprawnie wypełnionym skierowaniem wystawionym przez pracodawcę (musi być pieczątka zakładu pracy i podpis pracownika wystawiającego dokument)